• Aanleg van halfverharding
  • Reparatie asfaltwegen
  • Egaliseren zandwegen
  • Afwatering van wegen
  • Vegen van asfaltwegen,parkeerterrein. ( met of zonder waterbesproeiing en opvang mogelijk )